Ouders

Als een kind wil leren

 • zelfverzekerder te zijn
 • niet meer bang te zijn
 • zich beter te concentreren
 • om te gaan met hoogbegaafdheid
 • beter te slapen
 • het bed droog te houden
 • niet meer te pesten of gepest te worden
 • vrienden te maken
 • om te gaan met verlies (echtscheiding, overlijden)
 • ontspannen de Cito-toets te doen
 • van faalangst af te komen
 • geduldig te zijn
 • gevoelens beter te uiten

Als kindercoach help ik het kind om dit in een paar sessies te bereiken. De intake doe ik samen met ouder(s) en kind. We kijken naar wat het kind wil leren en daarbij maken we samen van het probleem een vaardigheid. We bepalen wat het kind nodig heeft om zijn doel te bereiken, wanneer voor iedereen de coaching geslaagd is en wat we daarvoor nodig hebben.

In de sessies samen met het kind (meestal zijn er zo’n 5 tot 6 nodig) oefenen we de vaardigheid. We praten, pakken belemmerende gedachten, gevoelens aan, zoeken naar hulpbronnen. Ik gebruik allerlei methodes, technieken en werkvormen: Kids’ Skills, Een Taal Erbij (duplo-poppetjes), NLP, Geweldloze communicatie, handpoppen, Ret, kinderkwaliteitenspel en Omdenken. We werken samen op een oplossingsgerichte en creatieve manier aan wat het kind wil bereiken.

Aan het eind bepalen we of het doel behaald is en of we de coaching kunnen afsluiten.  We hebben met elkaar een eindgesprek waarin het kind en ik de ouders adviezen en suggesties geven om het kind verder te begeleiden.

Is uw kind nog niet toe aan coaching maar wilt u als ouders advies en ondersteuning krijgen?

Dan kan ik u helpen om in gesprek met uw kind te komen en het te begeleiden.

Daarbij kan ik u literatuur en handige spelletjes en andere werkvormen (o.a. Parents Skills) aanbieden.

Zo zijn uw zorgen snel van de baan en komt u weer in goed contact met uw kind.

Charlotte Borggreve