Kosten

Intake €80 (inclusief boek Hoe houd je het gezellig thuis?) en sessies € 70 per uur.
NB. Ik werk veel met werkvormen uit het boek en het werkt ondersteunend als ouders de werkvormen ook thuis inzetten.
Zoekt u een kindercoach maar heeft u een inkomen beneden modaal? Ik hanteer een speciaal tarief.

Als ik als kindercoach overleg met derden (leerkracht, intern begeleider, docent, mentor) € 70 per uur.

Workshop Parents’ Skills: neem alstublieft contact op voor avonden en prijs.

Workshop Blij naar de Brugklas: 5 keer (inclusief individuele intake met kind en ouder van 30 minuten)
€ 100.

Charlotte Borggreve