Wanneer

Als een kind wil leren

 • zelfverzekerder te zijn
 • niet meer bang te zijn
 • zich beter te concentreren
 • om te gaan met hoogbegaafdheid
 • beter te slapen
 • het bed droog te houden
 • niet meer te pesten of gepest te worden
 • vrienden te maken
 • om te gaan met verlies (echtscheiding, overlijden)
 • ontspannen de Cito-toets te doen
 • geduldig te zijn
 • gevoelens beter te uiten
Charlotte Borggreve